Meniu principal

Termeni şi condiţii

ŞtireaCaldă.ro este un site de informaţii, analize şi opinii ale redacţiei proprii, respectiv ale invitaţilor noştri. De asemenea, promovăm şi informaţii furnizate de agenţiile de presă Reuters, Associated Press, France Presse, Agerpres, Mediafax.

Proprietatea Intelectuala

Conţinutul, design-ul ŞtireaCaldă.ro şi bazele de date accesibile prin intermediul sau sunt proprietatea ŞtireaCaldă.ro şi sunt protejate prin legislaţia româna în vigoare cu privire la drepturile de autor şi drepturile conexe. Textele postate de către utilizatori la „Comentarii” devin proprietatea ŞtireaCaldă.ro din momentul postării. În cazul informaţiilor şi conţinutului postat de utilizatori înregistraţi sau terţe părţi ori parteneri pe site-ul ŞtireaCaldă.ro, dreptul de autor şi responsabilitatea asupra acestora aparţin în totalitate celor care au publicat acea informaţie. În cazul conţinutului preluat de la parteneri pe baza acordurilor încheiate, acestea sunt identificate prin menţionarea numelui partenerului lângă textul sau imaginea respectivă.

Anumite secţiuni din cadrul site-ului conţin informaţii puse la dispoziţie de către utilizatorii ŞtireaCaldă.ro printr-o licenţă gratuită, neexclusivă şi nelimitată în timp şi spaţiu. Drepturile de autor asupra operelor încărcate de utilizatori rămân la aceştia, ŞtireaCaldă.ro
acţionând doar ca un găzduitor gratuit al informaţiilor respective.

Cu excepţia conţinutului specific prezentat anterior, puteţi folosi conţinutul ŞtireaCaldă.ro doar pentru folosinţa dumneavoastră personală, nefiind permise următoarele acţiuni fără obţinerea, în prealabil, a unei permisiuni scrise din partea ŞtireaCaldă.ro:

  1. îndepărtarea însemnelor care identifică dreptul de autor al ŞtireaCaldă.ro asupra conţinutului;
  2. modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului;
  3. reproducerea sau stocarea conţinutului, precum şi trimiterea acestui conţinut către alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei, cu scop comercial.

În condiţiile în care consideraţi că un anumit conţinut postat pe ŞtireaCaldă.ro încalcă drepturile dumneavoastră de proprietate intelectuală, dreptul la viaţă privată, la publicitate sau alte drepturi personale, ne puteţi contacta la adresa de e-mail or.ad1539646508lacae1539646508rits@1539646508aitca1539646508der1539646508, pentru a permite administratorilor noştri să acţioneze în conformitate cu dispoziţiile legale, respectând prevederile Legii 365/2002 privind comerţul electronic.

În cazul operelor încărcate de utilizatori, deşi întreprindem toate diligenţele pentru identificarea şi ştergerea conţinutului ce ar încălca drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane, scopul site-ului ŞtireaCaldă.ro fiind informarea cititorilor în mod legal, există încă posibilitatea ca un anume conţinut postat de utilizatorii înregistraţi să încalce drepturile terţilor. În aceste condiţii, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail or.ad1539646508lacae1539646508rits@1539646508aitca1539646508der1539646508, pentru a permite administratorilor noştri să acţioneze în conformitate cu dispoziţiile legale, respectând prevederile Legii 365/2002 privind comerţul electronic.

Utilizatorii ŞtireaCaldă.ro sunt responsabili de orice conţinut publicat de către ei pe platforma oferita de ŞtireaCaldă.ro şi sunt singurii care pot fi traşi la răspundere de autorităţile competente pentru încălcarea oricărui act normativ, indiferent că vorbim de comentariile publicate, operele încărcate pe site-ul ŞtireaCaldă.ro sau orice alt tip conţinut.

Suspendarea accesului

ŞtireaCaldă.ro poate, fără notificare sau formalitate şi fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul dumneavoastră la conţinutul site-ului sau la o parte a acestui conţinut.

Modificări ale site-ului

ŞtireaCaldă.ro îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment porţiuni ale conţinutului său.

Înregistrare, parole şi responsabilităţi

 Accesul cititorilor la Newsletter sau unele facilităţi din cadrul site-ului necesită înregistrarea cu un nume de utilizator şi o parolă. Vă recomandăm să nu dezvăluiţi nimănui această parolă. ŞtireaCaldă.ro nu vă cere niciodată parola conturilor dumneavoastră în mesaje prin poşta electronică sau telefon.

Viaţa privată

ŞtireaCaldă.ro respectă legislaţia română în vigoare, în speţă Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţilor electronice.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţ de dreptul de acces, de intervenţe asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale ş dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Scopul colectării datelor este posibilitatea de a avea acces mai uşor la contul dumneavoastră pe site-ul ŞtireaCaldă.ro sau informarea cititorilor noştri cu privire la noile ştiri apărute, participarea la concursuri ori participarea la campanii promoţionale desfăşurate de ŞtireaCaldă.ro.

 Scopul accesului ŞtireaCaldă.ro la datele stocate pe calculatorul dumneavoastră (cookie-uri) este de personalizare a conţinutului afişat – de exemplu de păstrarea setărilor personalizate ale fiecarui utilizator, autentificarea pentru comentarii sau realizarea de profile de utilizatori (fără a fi identificat un utilizator sau dispozitiv informatic anume) în scop de marketing.

Scopul accesului terţelor reţele de publicitate la datele stocate pe calculatorul dumneavoastră (cookie-uri) este de marketing prin Internet – de exemplu pentru afişarea unor reclame relevante pentru utilizatori şi realizarea de profile de utilizatori (fără a fi identificat un utilizator sau dispozitiv informatic anume) în scop de marketing.

Alte terţe părţi, cum ar fi cele care colectează date de trafic (de exemplu Trafic.ro) sau cele aparţinând reţelele sociale (de exemplu Facebook), integrate pe paginile ŞtireaCaldă.ro, pot utiliza cookie-uri pentru scopuri de colectare a informaţiilor de trafic, respectiv de a permite partajarea conţinutului cu reţeaua socială specifică.

Ce informaţii colectăm

ŞtireaCaldă.ro colectează informaţii de la utilizatorii săi în mod direct, din rapoartele traficului înregistrat de serverul care găzduieşte site-ul şi prin intermediul cookie – urilor.

Protejarea informaţiilor

Confidenţialitatea şi protecţia informaţiilor colectate de la cititorii noştri sunt de o importanţă majoră pentru noi. ŞtireaCaldă.ro nu oferă informaţia colectată unor terţi fără consimţământul dumneavoastră expres şi prealabil. Orice statistică privind traficul utilizatorilor noştri, pe care o vom oferi către terţe reţele de publicitate sau către site-uri partenere, este furnizată doar ca ansamblu de date şi nu include nicio informaţie identificabilă personal despre niciun utilizator individual. Accesul la anumite servicii şi informaţii din cadrul site-ului este protejat cu o parolă. Garantăm că facem tot ceea ce este posibil pentru a asigura securitatea acestora în sistemele noastre, conform legislaţiei române în vigoare.

ŞtireaCaldă.ro poate, însă, dezvălui informaţii identificabile personal atunci când legea prevede expres acest lucru, când acest lucru este cerut de o autoritate competentă sau când acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor şi intereselor ŞtireaCaldă.ro.

Publicitatea şi conţinutul furnizat de terţi

Anumite părţi ale conţinutului publicat pe ŞtireCaldă.ro pot să fie furnizate de terţe persoane cu care ŞtireaCaldă.ro are relaţii contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conţinutului ŞtireaCaldă.ro pot fi incluse secţiuni publicitare în care se vor afişa mesaje publicitare ale unor terţe persoane. ŞtireaCaldă.ro nu este responsabil în nicio măsură asupra conţinutului furnizat de terţe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, ŞtireaCaldă.ro nu este responsabil de conţinutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.

Aprobarea comentariilor

ŞtireaCaldă.ro îşi rezervă dreptul de a nu aproba sau de a dezactiva (fără posibilitatea ulterioară a utilizatorilor de a le reactiva) acele informaţii sau comentarii trimise spre publicare sau publicate care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare, care sunt în afara subiectului articolului principal sau pe care le consideră, în mod unilateral, ca fiind ilegale, discriminatorii, injurioase, neadecvate sau dăunatoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor.

Utilizatorul nu poate publica, transmite sau face referire către utilizatorii sau membrii ŞtireaCaldă.ro niciun fel de mesaj comercial nesolicitat, mesaje cu informaţii confidenţiale, mesaje care conţin viruşi sau orice alte secvenţe de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcţionalitatea ŞtireaCaldă.ro, mesaje de tip de „joc piramidal” sau orice altă activitate menită a înşela încrederea unor alte persoane ca şi orice mesaje care conţin texte ilegale, imorale, injurioase, ameninţătoare, abuzive, indecente, care încalcă în orice fel dreptul de proprietate intelectuală sau alte drepturi pe care le poate avea un terţ.